Sudionice i sudionici zajedničkih programa Pričigina trebaju se pridržavati sljedećih pravila:

a) pripovijeda se na zadanu temu

b) priča je autorski rad u pravilu neobjavljen

c) zabranjeno je čitanje kao i bilo koja vrsta pomagala (natuknice, šalabahteri, šaptači...)

d) pripovijedanje traje od 9 do maks. 15 minuta

e) priča treba biti zaokružena, imati „glavu i rep”, a smije imati i druge organe.

Imamo li pravila i za publiku? Dakako, evo ih:

a) publika mora pljeskati kao luda, bez obzira na dojam o priči, inače će biti uklonjena o vlastitom trošku

b) nazočni se ne smiju tući za mjesto, nego biti miroljubivi i stisnuti se jedni uz druge, što će im pomoći da se zagriju.